PETROLİG UYGULAMA İÇİ GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Veri Sorumlusu
Petrolig Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş (“Petrolig”) tarafından uygulama üzerinde yer alan çeşitli izleme vasıtaları ve dış tedarik işlemleri ile kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmektedir. Uygulama üzerinde yaptığınız hareketlere bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizi işbu Uygulama İçi Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında bulabilirsiniz.

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz ve/veya Android/IOS cihazınız üzerinden uygulama içinde yer alan özelliklere göre, verebileceğiniz ve vereceğiniz iznin kapsamına göre uygulamayı kullanırken veya takip edilmesini istediğiniz her an toplanmaktadır. Toplanan ve izlenebilen kişisel verilerinizin niteliğine göre işleme amaçlarını sıralamamız gerekirse;

Toplanan Veri Kullanım Amacı Hukuki Sebebi
Crash data Uygulama üzerindeki hata ve uygulama sorunlarını raporlamak amacı ile hareketleri işlemektedir. https://firebase.google.com/support/privacy Kanun’un 5.2/f bendine göre; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile, veri sorumlusunun meşru menfaati3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Petrolig olarak kişisel verilerinizi;
• Uygulama’da yer alan özelliklerin sağlanması için çalıştığımız iş ortağımız Google Firebase’e aktarmaktayız.

4. Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Petrolig’a başvurarak,
• Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahipsiniz.

5. İletişim
Başvurularınızı Veri Sorumlusu olarak Petrolig’in söz konusu başvuru prosedürü için tahsis edilmiş olan e-posta adresi olan info@petroliggames.com.tr Sistem üzerindeki kayıtlı e-postanızdan, KEP adresi üzerinden veya Petrolig’in aşağıda belirtilen adresine yazılı adresine yazılı olarak iletebilirsiniz (İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerektiğini hatırlatmak isteriz.). Adres: Ünalan Mh. Libadiye Cd. No: 82-F Kat:2-3-4 34700 Üsküdar/ İstanbul Telefon: +90 216 275 30 00